Ամուսինը՝ որոշելով բաժանվել կնոջից, ասաց որ նա շատ տգեղ է․ Կինը այնպիսի մի բան հնարեց, որ…

Ամուսինը՝ որոշելով բաժանվել կնոջից, ասաց որ նա շատ տգեղ է․ Կինը այնպիսի մի բան հնարեց, որ…Ամո ւսինը որոշեց լքել կնոջը:
Ասաց, որ տգեղ է: Այդ ժամանակ կինն ասաց.

—Արի այսպես անենք: Մենք միասին կզբոսնենք քաղաքում, և եթե գոնե մի տղամարդ չպտտվի և չնայի իմ հետևից, ուրեմն կբաժան
վենք:

Ամուսինը համաձայնեց: Նա գիտեր, որ իր կնոջը, հատկ ապես իր կողքով քայլելու ժամ անակ, ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի:Բայց
որքան մեծ էր ամուսնու զար մանքը, երբ տեսնում էր, որ ԲՈԼՈՐ տղամա րդիկ պտտվում և նայում են իր ոչ այնքան բերետես կնոջ
հետևից:

Նույնիսկ մեքենաներն էին կանգ առնում: Արդյունքում, ընտանիքը պահ պանվեց, նրանք երկու երեխա ունեցան: Երկար տարիներ
անց, երբ կինն արդեն 60 տարեկան էր, խոստովանեց.

—Գիտես, սիրելիս, ես այն ժամանակ բոլոր տղամարդկանց լեզու էի ցույց տալիս…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *