5 կարևոր բան, որ դադարեցի անել 60 տարեկանից հետո ու այժմ ավելի երջանիկ եմ․․․Սա պետք է իմանան բոլոր կանայք

5 կարևոր բան, որ դադարեցի անել 60 տարեկանից հետո ու այժմ ավելի երջանիկ եմ․․․Սա պետք է իմանան բոլոր կանայք։Ձեր կյա
նքը փոխելու համար դուք պետք է ինչ-որ բան անեք դրա համար: Որոշ մարդիկ պարզապես վա խենում են դուրս գալ իրենց հարմա-
րավետության գոտուց, բայց ոչինչ չի փոխվում: Ավելի շատ բանի համար պետք է հեռանալ այն հարմարավետ անկյունից, որին սո-
վոր ես։

Երբ դարձա 60 տարեկան, ես նույնպես որոշեցի ինչ-որ բան փոխել իմ կյանքում և որոշ բաներից հրաժարվեցի։ Հիմա ես 63 տարե-
կան եմ և այլևս չեմ անում որոշակի 5 բաներ: Կյանքը պարզապես շատ ավելի հեշտացավ, ես նույնիսկ ավելի շատ մտքերով չեմ գը-
նում քնելու: Հիմա ես ուզում եմ ձեզ ասել, թե ինչից է ավելի լավ ազատվել:

Առաջին

Ես այլևս չեմ խղճում ուրիշներին։ Ես կարեկցում եմ միայն ինձ ամենամոտ մարդկանց, բայց ոչ անծանոթներին ու փոքրիկ ծանոթնե-
րին։ Դուք պարզապես վատնում եք ձեր ժամանակն ու նյա րդերը։ Մարդը թքած ունի ձեր համակրանքի վրա։

Երկրորդ

Ես դադարեցի քաղաքական գործիչների ելույթները լսել և լուրեր դիտել։Այս ամենը պարզապես դատարկ խոսակցություններ են. քա-
ղաքական գործիչները խոստանում են ոսկու սարեր, և արդյունքում այն միայն վատանում է:

Երրորդ

Ես այլեւս անպետք բաներ չեմ գնում։ Ես այն ժամանակ գնում էի այն ամենը, ինչ զեղչված էր, նույնիսկ եթե դրա կարիքը չունեի։ Ին-
չու՞ է ինձ պետք երեք սփռոց տանը:

Չորրորդ

Ներքնաշորերս այլևս չեմ արդուկում. Այսպիսով, ես խնայում եմ իմ ժամանակը և մոլորակի ռեսուրսները:Ի վերջո, ինձ ոչ ոք, այնուա-
մենայնիվ, չի տեսնում, ինչու՞ դա անել: Կարծում եմ՝ շատերը կհամաձայնեն ինձ հետ։

Հինգերորդ

Ես պարտքով փող չեմ վերցնում. Եթե ֆինանսական դժվարություններ կան, փորձում եմ ինքս լուծել՝ առանց պարտք վերցնելու։ Պա
րտքը սովորաբար ոչ մի լավ բանի չի բերում։Նաև ոչ մեկին գումար չեմ տալիս։ Ես մեկից ավելի փորձ եմ ունեցել, երբ նրանք չեն վե-
րադարձրել իմ գումարը: Այսպիսով, ինչու ռիսկի դիմել: Նույնիսկ մտերիմ մարդիկ կարող են չմարել պարտքը։ Այս 5 բաներից ազատ-
վելուց հետո սկսեցի ավելի հանգիստ ու չափավոր ապրել։ Նյ արդերը, հոգսերն ու անախորժությունները քիչ են, ինչը լավացրեց իմ
կյանքը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *